Lista obiektów
Żarnowiec
Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o.
ul. Władysława IV nr 9
81-703 Sopot
tel: 58 555 97 00
fax: 58 555 97 11
sekretariat@strefa.gda.pl
Województwo:
Powierzchnia:
od do

Odległość od miasta wojewódzkiego:

Odległość od portu morskiego:

Odległość od międzynarodowego lotniska:

Odległość od dróg ekspresowych i autostrad:

Odległość od bocznicy kolejowej:

Długość obowiązywania decyzji o wsparciu:
od do


Przykładowy obiekt Lubelskie 1,8727 ha

Legenda

Mapy podkładowe

GIS Support API - OSM
OpenStreetMap Standard
Google Ulice
Google Ulice

Ochrona przyrody (GDOŚ)

Parki Narodowe
Parki Krajobrazowe
Rezerwaty przyrody
Natura 2000 - ostoje ptasie
Natura 2000 - ostoje siedliskowe

Oferty inwestycyjne

Tereny inwestycyjne
Tereny zainwestowane